Školní poradenské pracoviště

ŠPP

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) zastřešuje poradenské služby poskytované školou dětem, žákům, jejich rodičům a pedagogům. Díky plně obsazenému ŠPP školním psychologem, školním speciálním pedagogem, školním logopedem, výchovným poradcem a metodikem prevence poskytujeme širokou škálu služeb, jejichž těžištěm je především:

  • Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
  • Poskytování poradenských a konzultačních služeb v oblasti psychologické a speciálně pedagogické
  • Práce v oblasti školní neúspěšnosti
  • Prevence rizikového chování
  • Metodická pomoc rodičům žáků a pedagogům
  • Kariérové poradenství
  • Řešení výchovných problémů

Kontakty

Výchovný a kariérový poradce

Mgr. Kateřina Lesová

lesova@zsbu.cz

Školní metodik prevence

Mgr. Darina Březinová

brezinova@zsbu.cz

Školní speciální pedagog, logoped

Mgr. Veronika Jakšíková

jaksikova@zsbu.cz

Mgr. et Mgr. Lenka Bublíková

bublikova@zsbu.cz

Školní psycholog,
kariérové poradenství

PhDr. Martina Veselá 

psycholog@zsbu.cz

Asistenti pedagoga

Jitka Ehrlichová 

ehrlichova@zsbu.cz

Markéta Kolaříková

kolarikova@zsbu.cz

Aneta Svobodová

svobodova@zsbu.cz

Schránka důvěry