Školní metodik prevence

Mgr. Darina Březinová

brezinova@zsbu.cz

Konzultační hodiny: kdykoliv po domluvě

Činnost

  • Tvorba minimálního preventivního programu školy
  • Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci rizikového chování
  • Metodické vedení pedagogických pracovníků v rámci prevence rizikového chování
  • Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku primární prevence
  • Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péčí v případě akutního výskytu sociálně patologických jevů
  • Zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového chování žáků

Doporučené kontaktní adresy pro rodiče

Krajská pedagogicko – psychologická poradna a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Zlín, pracoviště Uherské Hradiště
Františkánská 1256
686 01 Uherské Hradiště
tel.: +420 572 551 352
poradnazl.cz

Středisko výchovné péče HELP
Zelené náměstí 1292
686 01 Uherské Hradiště
tel.: +420 572 564 520
svp@svphelp.cz
www.svphelp.cz

POLICIE České republiky, obvodní oddělení Uherské Hradiště
Velehradská třída 1217
686 01 Uherské Hradiště
tel.: +420 974 678 111
tel.: +420 974 678 651
www.policie.cz

MADIO  z. s.
Kvítková 3687
760 01 Zlín
tel.: +420 790 419 941
e-mail: asistent@madio.cz
www.madio.cz

Linka bezpečí (pro děti a mládež do 26 let)
tel.: 116 111
www.linkabezpeci.cz

Rodičovská linka
tel.: 840 111 243
tel.: 606 021 021
www.rodicovskalinka.cz

Bezpečnost na internetu

  • RODIČE, víte, jaké PC hry hrají Vaše děti a jak dlouho tráví svůj čas na internetu?
  • Víte, jaké hry jsou pro děti určitého věku nevhodné?
  • A znáte PC hry, které je možné bez obav dětem doporučit?
Sledujte následující odkazy:

Schránka důvěry