Základní škola

Jsme na jedné lodi

O naší škole

Jsme škola, která spojuje moderní přístup základní školy s rodinou atmosférou. Každý náš žák je pro nás důležitý, a proto se zaměřujeme na individuální přístup. S hrdostí uvádíme vynikající umístění našich žáků na středních školách. Vyhledáváme a podporujeme silné stránky žáků. Efektivně pracujeme s naším školním poradenským pracovištěm a využíváme služeb školního psychologa. Naše moderně vybavené učebny a sportovní hala poskytují inspirující prostředí pro vzdělávání.

Zvonění

0. hodina7:00 – 7:45
1. hodina7:50 – 8:35
2. hodina8:45 – 9:30
3. hodina9:50 – 10:35
4. hodina10:45 – 11:30
5. hodina11:40 – 12:25
6. hodina12:35 – 13:20
7. hodina13:30 – 14:15
8. hodina14:20 – 15:05
9. hodina15:15 – 16:00

Organizace školního roku

2023 / 2024

Začátek školního rokupondělí 4. září 2023
Podzimní prázdninyčtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023
Vánoční prázdninysobota 23. prosince 2023 až úterý 2. ledna 2024
Pololetní prázdninypátek 2. února 2024
Jarní prázdniny19. února až 25. února 2024
Velikonoční prázdninyčtvrtek 28. března 2024
Hlavní prázdninysobota 29. června 2024 až neděle 1. září 2024
Následující školní rok začnepondělí 2. září 2024

Třídní schůzky / tripartita / konzultace

DatumSchůzkaČas
1. 9. 2023třídní schůzka 1. třídypo zahájení školního roku
21. 9. 2023schůzka s rodiči
třídní schůzky
v 16:00 hod.
v 16:30 hod.
30. 11. 20231. stupeň – třídní schůzky/tripartity
2. stupeň – třídní schůzky
v 16:00 hod.
v 16:30 hod.
25. 4. 20241. stupeň – třídní schůzky
2. stupeň – třídní schůzky
v 16:00 hod.
v 16:30 hod.

Zájmové vzdělávání

Vážení rodiče,

ve školním roce 2023–2024 nabízíme v rámci školního klubu žákům následující kroužky:

 • Trávení volné hodiny v rámci školního klubu 
 • Keramika pro žáky 1. st., pondělí 12:45 – 13:45 (Mgr. Horáčková)
 • Příprava na příjímací zkoušky pro žáky 9. tř., pondělí 15:15 – 16:00 (Mgr. Březinová, Mgr. Mikulíková V.)
 • Badminton mladší pro 1. st., úterý 15:00 – 15:45 (Malíková)
 • Dětská jóga pro 1. a 2. tř., středa 13:00 – 13:45 (Mgr. Vaňová)
 • Pohybové hry 2. – 3. tř., čtvrtek 13:30 – 14:15 (Mgr. Střižíková)
 • Chřibští včelařící Buchlovice čtvrtek 16:00 – 17:30 (Ing. Smatana)
 • Florbal mladší žáci pro 1. st., pátek 12:45 – 13:30 (Mgr. Schuster)
 • Florbal starší žáci pro 2. st., pátek 13:45 – 14:30 (Mgr. Schuster)

Zápis do ZŠ

Zápis do 1. ročníku

18. 4. 2024 od 14:30 do 17:00 hod. v budově ZŠ Buchlovice, Komenského 483

Podle § 36 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), je zákonný zástupce povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, která začíná počátkem školního roku, jenž následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte, a pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Začátek povinné školní docházky je velkou událostí každého dítěte a jeho nejbližší rodiny. Dítě vstupující do prvního ročníku základní školy by mělo být pro školu zralé a připravené, aby bez velkých potíží a trápení zvládlo její nároky a zátěž. Posouzení školní zralosti může být někdy obtížné, pokud si nejste jisti, zda vaše dítě je pro tento důležitý životní krok dostatečně připraveno je vhodné ponechat rozhodnutí na pedagogicko-psychologické poradně, která vám vaše obavy buď vyvrátí anebo potvrdí.

Zákonní zástupci žádají o PŘIJETÍ do 1. ročníku ZŠ

Zákonný zástupce (zz):

 • vyplní Žádost o přijetí žáka k základnímu vzdělávání (podepsanou oběma ZZ)
 • s sebou na zápis přinese rodný list dítěte a svůj občanský průkaz
 • dokument Žádost o přijetí žáka k základnímu vzdělávání předá:
  • poštou na adresu Ředitelství  ZŠ a MŠ Buchlovice, Komenského 483, 687 08 Buchlovice
  • osobně – žádosti přijímá Mgr. Kateřina Lesová
  • prostřednictvím datové schránky: sxkcnh7
  • prostřednictvím poštovní schránky u vchodu do staré budovy na ZŠ

(zaslání naskenovaných žádostí není považováno za oficiální žádost, platné jsou pouze žádosti s elektronickým podpisem)

Zákonní zástupci žádají o ODKLAD povinné školní docházky

Zákonný zástupce:

 • vyplní Žádost o odklad povinné školní docházky (podepsanou oběma ZZ)
 • přiloží kopii rodného listu dítěte
 • doloží doporučení k odkladu:
  • příslušného školského poradenského zařízení (PPP)   
  • dětského pediatra (nebo odborného lékaře nebo klinického psychologa)
  • (Nutná obě doporučení. Pokud tato doporučení zatím nemáte, pošlete žádost bez nich, škola přeruší správní řízení až do doby dodání chybějících dokumentů a poté vydá rozhodnutí.)
 • všechny dokumenty předá:
  • poštou na adresu Ředitelství  ZŠ a MŠ Buchlovice, Komenského 483, 68708 Buchlovice
  • osobně – žádosti přijímá Mgr. Kateřina Lesová
  • prostřednictvím datové schránky: sxkcnh7
  • prostřednictvím poštovní schránky u vchodu do staré budovy na ZŠ

(zaslání naskenovaných žádostí není považováno za oficiální žádost, platné jsou pouze žádosti s elektronickým podpisem)

Přestup do ZŠ Buchlovice

Pokud se rozhodnete přestoupit na naši školu v průběhu základního vzdělávání ať už z důvodu dobré dostupnosti, stěhování nebo protože vás zaujala naše vzdělávací nabídka, připravte si vyplněnou žádost o přestup a formulář GDPR přijetí žáka a osobně jej doručte vedení školy.

Fotogalerie

Schránka důvěry