Školní družinu při Základní škole a Mateřské škole Buchlovice vedou:

  • Jitka Mikulová  – vedoucí vychovatelka
  • Mgr. Pavel Mls – vychovatel
  • Mgr. Irena Vacková – vychovatelka

Provoz školní družiny  6:15 – 7:45  a  11:30 – 16:30 hodin.

Hlavním posláním školní družiny je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků po vyučování.

Aktuality školní družiny