Školní družinu při Základní škole a Mateřské škole Buchlovice vedou:

  • Jitka Mikulová  – vedoucí vychovatelka
  • Mgr. Pavel Mls – vychovatel
  • Markéta Kolaříková – vychovatelka ranní a polední družina

Provoz školní družiny  6:30 – 7:30  a  11:30 – 16:00 hodin.

Hlavním posláním školní družiny je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků po vyučování.

Ve školním roce 2020/2021 nebudou probíhat žádné družinové kroužky.

Aktuality školní družiny