Spolek rodičů

Informace ze spolku rodičů

IČO: 265 279 28

Sídlo: Komenského 483, Buchlovice

Email: spolek.rodicu.buchlovice@seznam.cz

Kontakt: +420 737 277 090

SR působí při ZŠ Buchlovice již od roku 2002, od roku 2013 působí při ZŠ a MŠ jednotně.

Činnost SR se řídí schválenými stanovami.

Členy SR jsou zákonní zástupci žáků ZŠ a MŠ Buchlovice

Stránka věnovaná spolku rodičů je aktualizována dle informací dodanými vedením spolku.

Výbor spolku rodičů

Výbor SR tvoří:

předseda – Iva Pašková

místopředseda – Radek Tomešek

členové

Členy výboru jsou rodiče z řad třídních důvěrníků, pokud se třídní důvěrník změní, stává se nový aktuálním členem výboru SR.

Členové výboru se mohou každoročně měnit.

Počet členů výboru se řídí počtem třídních důvěrníků zvolených na prvních třídních schůzkách ZŠ a MŠ, nejméně však je shodný s počtem tříd na ZŠ v daném školním roce. Rodič může být důvěrníkem i pro více tříd najednou.

Jejich povinností je aktivně se účastnit pořádání všech akcí SR a pomáhat s jejich organizací.

Povinnosti členů SR – zaplatit 150,- příspěvek ročně za všechny své děti dohromady (výhody se vztahují i na děti z MŠ)

Akce plánované na školní rok 2023 – 2024

DatumAkce
proběhloVánoční dílny
27. 1. 2024Školní ples
15. 3. 2024 Noc s Andersenem s přespávačkou a divadlem
30. 4. 2024Pálení čarodějnic
8. 5. 2024Dětská kuličkiáda

Schránka důvěry