Pro děti zdravé, veselé a chytré

Cílem našeho předškolního vzdělávání je rozvíjet každé dítě po stránce fyzické, psychické i sociální a vést je tak, aby na konci svého předškolního období bylo jedinečnou a relativně samostatnou osobností, schopnou zvládat a pokud aktivně s osobním uspokojením takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny a zároveň ty, které ho v budoucnu nevyhnutelně očekávají.

Vážení rodiče,
vedení Základní školy a Mateřské školy Buchlovice oznamuje, že provoz mateřské školy bude v době hlavních prázdnin podle § 3. odst. 1  vyhlášky 14/2015 o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, přerušen v době od 19. července 2021 do 13. srpna 2021. Provoz mateřské školy bude opět zahájen v pondělí 16. srpna 2021.

Aktuality

Plán akcí na měsíc únor 2021

DatumDenAkce
2. 2.úterýlogopedie (p. uč. Andrýsková)
3. 2.středakeramika (p. uč. Hrušková)
„Malé tripartity „ Sluníčka
4. 2.čtvrtek„Malé tripartity“ Sluníčka
5. 2.pátek„Malé tripartity“ Sluníčka
11. 2.čtvrtekkeramika (p. uč. Šlosárová)
16. 2.úterýlogopedie (p. uč. Andrýsková)
17. 2.středakeramika (p. uč. Hrušková)
25. 2.čtvrtekmaškarní karneval v MŠ
keramika (p. uč. Šlosárová)


Třídy MŠ

Kuřátka

Kuřátka

Berušky

Berušky

Sluníčka

Sluníčka

Dokumenty Mateřské školy

Zaměstnanci Mateřské školy

vedoucí učitelka

Zdeňka Andrýsková
e-mail: andryskova@zsbu.cz
tel.: +420 572 595 362

vedoucí školní jídelny

ředitelka

Mgr. Radka Minaříková
e-mail: minarikova@zsbu.cz
tel.: +420 572 595 292

ekonomka

učitelky

Zdeňka Andrýskováandryskova@zsbu.cz
Bc. Lenka Šlosárováslosarova@zsbu.cz
Žaneta Hruškováhruskovaz@zsbu.cz
Bc. Markéta Soustružníkovásoustruznikova@zsbu.cz
Bc. Iveta Kočířovákocirova@zsbu.cz
Lucie Kapinusovákapinusova@zsbu.cz
Hana Hrušková – chůva 

Výdejna

Věra Ondřejková

Uklizečky

Věra Ondřejková
Kapitánová Bronislava