Cílem našeho předškolního vzdělávání je rozvíjet každé dítě po stránce fyzické, psychické i sociální a vést je tak, aby na konci svého předškolního období bylo jedinečnou a relativně samostatnou osobností, schopnou zvládat a pokud aktivně s osobním uspokojením takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny a zároveň ty, které ho v budoucnu nevyhnutelně očekávají.


Aktuality

Plán akcí na měsíc prosinec 2023

DatumDenAkce
3. 12.nedělevystoupení dětí na vánočním jarmarku
4. 12.pondělíplavání předškoláků
kroužek aerobik
5. 12.úterýMikuláš v MŠ
6. 12.středalogopedie p. učitelka Vašková              
pečení perníčků ve třídě Sluníček
7. 12.čtvrtekvánoční koncert
odpolední „Sporťák“
8. 12.pátekpečení perníčků ve třídě Kuřátek
11. 12. pondělíplavání předškoláků
kroužek aerobiku
12. 12.úterýlogopedie p. učitelka Jurčová
společné zdobení stromečku před MŠ
vánoční posezení u Kuřátek a Sluníček
13. 12.středalogopedie p. učitelka Andrýsková
Sluníčka – náhradní plavání za 27.11.
pečení perníčků ve třídě Berušek
kroužek keramiky
14. 12.čtvrtekodpolední „Sporťák“
18. 12.pondělíplavání předškoláků
kroužek aerobiku
20. 12.středalogopedie p. učitelka Vašková
18. – 22. 12.koledování dětí

Třídy MŠ

Kuřátka

Třída Kuřátek je situována v přízemí budovy MŠ a dochází zde děti ve věku od 2 do 4 let. O děti pečují dvě učitelky, kterým vypomáhá chůva, s potřebnými kvalifikačními požadavky. Třída pro takto malé děti je vybavena dostatečným množstvím podnětných a bezpečných hraček a pomůcek. Denní režim se přizpůsobuje individuálním možnostem a schopnostem dětí, které se postupně adaptují a zvykají na život v kolektivu kamarádů. Potřeba průběžného odpočinku pro děti je zde zabezpečena formou sestavy různě velikých molitanových žíněnek a polštářů. Řízené činnosti přizpůsobujeme soustředěnosti dětí a individuální potřebě. Pobyt venku s procházkou volen tak, aby jej všechny děti fyzicky zvládly. Velmi úzce spolupracujeme s rodiči, abychom navázali na zvyklosti, které si děti přinesly z domova a ulehčili tak dětem přechod z domácího prostředí do prostředí MŠ

Berušky

Třídu Berušky navštěvují děti ve věku 4 – 5 let. Jsou to děti, které prostředí i režim MŠ již znají. Pracují zde dvě paní učitelky, které mohou při výchovně vzdělávací práci navázat na vědomosti, dovednosti i návyky, které si děti osvojily v prvním roce docházky do MŠ. Třída je rozdělena na dvě části. V první části se nacházejí stolečky, u kterých má každé dítě své místo. Třída je vybavena nábytkem, kde jsou umístěny různé hry a stavebnice, které si děti vybírají a ukládají zpět na své místo. U stolečků si děti nejen hrají, ale probíhají zde i výtvarné a pracovní činnosti. Ve druhé části jsou rozmístěny námětové herní kouty. Je zde také velký prostor pro pohybové aktivity dětí či odpolední odpočinek a plně vybavené zázemí pro hudební rozvoj dětí. Ve všech třídách se zaměřujeme na komplexní rozvoj dítěte.

Sluníčka

Ve třídě Sluníčka pracují dvě učitelky s dětmi nejstaršími ve věku 5 – 7 let. Tuto třídu navštěvují děti s povinným předškolním vzděláváním a děti s odloženou školní docházkou. V rámci integrovaných bloků jsou dětem předkládány pestré činnosti, s ohledem na jejich individuální možnosti. S dětmi se pracuje ve skupinkách i jednotlivě. Třída je vybavena dotykovou televizí, spoustou her a stavebnic zaměřených na smyslové vnímání, prožitkové a interaktivní učení. U dětí upevňujeme získané vědomosti a dovednosti, rozvíjíme nové. Vedeme je ke schopnosti samostatného rozhodování a jednání. Edukativní činnost je zaměřena na dobrou přípravu na školu.


Dokumenty Mateřské školy


Zaměstnanci Mateřské školy

 • Mgr. Kateřina Lesová – ředitelka, lesova@zsbu.cz
 • Zdeňka Andrýsková – zástupce ředitelky pro MŠ, andryskova@zsbu.cz
 • Mgr. Anna Petrášová – učitelka, petrasova@zsbu.cz
 • Monika Blahová – učitelka, blahova@zsbu.cz
 • Simona Jurčová – učitelka, jurcova@zsbu.cz
 • Hana Krystýnková – učitelka, krystynkova@zsbu.cz
 • Michaela Vašková – učitelka, vaskova@zsbu.cz
 • Hana Hrušková – chůva
 • Ing. Jana Cukrová – ekonomka
 • Marie Šaratová – vedoucí školní jídelny
 • Bronislava Kapitánová – kuchařka, uklizečka
 • Věra Stuchlíková – uklizečka