Povinně zveřejňované informace

Jsme na jedné lodi

Informace o ZŠ a MŠ Buchlovice

 • Název školy: Základní škola a Mateřská škola Buchlovice
 • Adresa: sídlo: Komenského 483, 687 08 Buchlovice
 • E-mail: info@zsbu.cz
 • Adresa datové schránky: sxkcnh7
 • www stránky: www.zsbu.cz
 • Zřizovatel: Městys Buchlovice
 • Zřizovací listina: Zřizovací listina účinná ke dni 1. 8. 2013 (schválená Zastupitelstvem městyse Buchlovice na 12. zasedání dne 27. 3. 2013)
 • Druh organizace: Příspěvková organizace
 • IČ: 46956981
 • Bankovní spojení: Česká spořitelna, č. ú. 1541654319/0800
 • Školní vzdělávací program:
  • Školní vzdělávací program pro Základní školu
  • Školní vzdělávací program pro Mateřskou školu
  • Školní vzdělávací program pro školní družinu
  • Školní vzdělávací program pro školní klub
 • Ředitelka školy: Mgr. Kateřina Lesová, tel.: 603 432 040, e-mail: lesova@zsbu.cz
 • Zástupce ředitelky, zástupce statutárního orgánu: Mgr. Marek Schuster, tel.: 572 595 292, e-mail: schuster@zsbu.cz
 • Zástupce ředitelky pro MŠ: Zdeňka Andrýsková, tel: 572 595 362 e-mail: andryskova@zsbu.cz
 • Pracovník určený k poskytování informací: Mgr. Kateřina Lesová, tel.: 572 595 292, e-mail: lesova@zsbu.cz
 • Pracovník určený pro vyřizování žádostí a stížností: Mgr. Kateřina Lesová, tel.: 572 595 292, e-mail: lesova@zsbu.cz
 • Školní družina a školní klub: Jitka Mikulová, vedoucí vychovatelka, tel.: 739 757 362, e-mail: mikulova@zsbu.cz
 • Školní poradenské pracoviště: Mgr. Kateřina Lesová, vedoucí ŠPP, e-mail: lesova@zsbu.cz
 • Školní jídelna: Ludmila Bučková, vedoucí ŠJ, tel.: 572 595 243, e-mail: buckova@zsbu.cz

Schránka důvěry