Školní kuchyně

Provozní doba

Provozní doba školní jídelny: 6:30 – 15:00
Výdejní doba: 11:30 – 13:30
Výdejní doba do jídlonosičů: 11:00 – 11:15

Bankovní spojení

  • Souhlas k inkasu
  • Ostatní banky číslo účtu: 1541654319/0800

Kontakt

Marie Šaratová vedoucí školní jídelny

Tel.: 572 595 243
Mobil: 731 933 722
E-mail: saratova@zsbu.cz

Jídelní lístek

Stravovací systém
Změna jídelního lístku vyhrazena!
Jídlo připravila paní Dana Lukeštíková a kolektiv kuchařek.

Vnitřní řád školní jídelny

Oznámení o ukončení služby České spořitelny a.s.

Vážení zákonní zástupci,
k 31. 10. 2018 nám oznámila Česká spořitelna a.s.  ukončení služby – sběrného účtu 0100064001/0800. Prosím o nově  zadání souhlasu k platbě za stravné a školné na č. ú. 1541654319/0800 k 12. 11. 2018. V tento den bude provedena platba už pouze na číslo účtu 1541654319/0800.

Šaratová Marie vedoucí školní jídelny

Alergeny

Alergeny

Léčivé účinky ovoce a zeleniny

Léčivé účinky ovoce a zeleniny – pro Slovenskou jednotnou charitu zpracoval Dr. Vojtěch Vojtíšek, Masarykova univerzita, Brno.

Školní jídelna