Školní jídelna

Naše školní jídelna

Provozní doba

Provozní doba školní jídelny: 6:30 – 15:00
Výdejní doba: 11:20 – 13:30
Výdejní doba do jednorázových nádob: 10:50 – 11:00

Bankovní spojení

Souhlas k inkasu

Ostatní banky číslo účtu: 1541654319/0800

Kontakt

Ludmila Bučková – vedoucí školní jídelny

Tel.: 572 595 243
Mobil: 731 933 722
E-mail: buckova@zsbu.cz

Jídelní lístek

Stravovací systém
Změna jídelního lístku vyhrazena!
Jídlo připravila paní Dana Lukeštíková a kolektiv kuchařek.

Ceny obědů

Ceny stravného dle jednotlivých kategorii platné od 1. 9. 2022

Stravovací kategorie Ceny obědu
MŠ do 6 let celodenní (přesnídávka 11,-Kč, oběd + pitný režim 26,-Kč , svačina 10,-Kč) 47 Kč
MŠ do 7 let celodenní (přesnídávka 12,-Kč, oběd + pitný režim 28,-Kč , svačina 10,-Kč, ) 50 Kč
Žáci 7-10 let 28 Kč
Žáci 11-14 let 30 Kč
Žáci 15 let a více 31 Kč
Zaměstnanci 35 Kč
Cizí strávníci 90 Kč
Cizí strávníci s dovozem 100 Kč

Upozornění pro zákonné zástupce žáků ZŠ Buchlovice a dětí MŠ Buchlovice

Podle vyhlášky 170 /2005 jste povinni v době nepřítomnosti v ZŠ nebo MŠ Vaše dítě odhlásit ze stravování, jinak Vám budou naúčtovány ke každému neodhlášenému obědu i ostatní náklady tj. cena za potraviny + ostatní náklady 42 Kč.

První den nepřítomnosti Vašeho dítěte v MŠ nebo ZŠ máte možnost si vyzvednout oběd za cenu potravin do jednorázových nádob s příplatkem 9,-Kč.

V ZŠ od 10:50 hod. do 11:00 hod. v chodbě kuchyně ŠJ

V MŠ od 11:45 hod. do 12:00 hod. v chodbě výdejny MŠ

Přihlášení a odhlášení obědů

Odhlášení strávníků

Odhlásit stravné během školního roku je povinen strávník den předem do 14:00 hod.:

na tel. čísle 572 595 243

e-mail: buckova@zsbu.cz

na terminálu ve ŠJ

na internetu stravování ZŠ Buchlovice

Pouze ve výjimečných případech, ráno do 7:30 hod.

Za neodhlášenou a neodebranou stravu se neposkytuje věcná ani finanční režie. Podle vyhlášky 170 /2005 jste povinni v době nepřítomnosti v ZŠ nebo MŠ Vaše dítě odhlásit ze stravování, jinak Vám budou naúčtovány ke každému neodhlášenému obědu i ostatní náklady tj. cena za potraviny + ostatní náklady.

Objednání oběda č. 2

Od 18. 9. 2012 bude ŠJ vařit 3 dny /úterý, středa, čtvrtek/ v týdnu i oběd č. 2. Všichni jste vždy přihlášení na oběd č.1.

Pokud budete mít zájem o oběd č.2 musíte si ho přeobjednat přes internet nebo přes terminál ve školní jídelně nejpozději 2 dny do předu do 14.hod. /nepočítá se víkend/ tj. v pátek do 14. hod. si musíte objednat oběd č. 2 na úterý.

Pokud nebudete mít zájem o oběd č. 2 nebudete nic přeobjednávat a měnit, oběd č.1 máte vždy přihlášený.

Odhlašování obědů v případě nepřítomnosti ve škole zůstává beze změn.

Objednávání přes internet – oběd č. 2:

Po přihlášení první musím zrušit oběd č. 1, který je vždy přihlášený a potom teprve objednám oběd č. 2.

Kliknu na modré políčko ZRUŠIT – oběd č. 1 se zruší, potom kliknu na zelené políčko OBJEDNAT – oběd č. 2 se objedná.

Alergeny

Léčivé účinky ovoce a zeleniny

pro Slovenskou jednotnou charitu zpracoval Dr. Vojtěch Vojtíšek, Masarykova univerzita, Brno.

Schránka důvěry