Školní psycholog, kariérové poradenství

Školní psycholog

PhDr. Martina Veselá

školní psycholožka

Služby školního psychologa mohou využít žáci, jejich rodiče i pedagogové školy.

Jedná se o poradenství, krizovou intervenci a o možnost společnými silami hledat tu nejvhodnější cestu pro zvládnutí nebo řešení různého trápení. Dále:

 • spolupracuje s pedagogy
 • pracuje s třídními kolektivy s cílem zajistit ve třídě příjemné klima pro všechny žáky a budovat zdravé vztahy mezi dětmi
 • provádí anonymní anketní průzkumy s cílem zkvalitnit přístup k žákům
 • poskytuje individuální podporu při konzultacích
 • nabízí diagnostiku k volbě povolání pro žáky 8. a 9.ročníku

Pro koho tady je

Školní psycholožka je tady pro ŽÁKY, kteří cítí, že:
 • mají trápení s kamarády nebo spolužáky
 • mají trápení s učiteli
 • mají potíže doma, s rodiči, sourozenci
 • mají potíže s učením
 • jsou smutné, osamělé
 • si chtějí s někým popovídat a nevědí s kým…

 

Pro RODIČE, kteří:
 • mají pocit, že jejich děti mají potíže se spolužáky nebo učiteli
 • mají doma výchovné nebo výukové potíže
 • chtějí svým dětem více porozumět
 • si chtějí promluvit o svých radostech nebo starostech v oblasti školních, ale i rodinných či mimoškolních záležitostí…

 

Pro UČITELE, kteří:
 • chtějí podpořit nebo pomoci při rozvoji příznivé atmosféry ve třídě
 • chtějí více poznat své žáky
 • cítí narušení vztahů ve třídě…

 

Pokud přijde žák s problémem, který je třeba řešit dlouhodobě, budou o této skutečnosti zákonní zástupci informováni a následně vyzváni k podepsání individuálního informovaného souhlasu, který je pro další práci s dítětem nezbytný.

Veškeré služby jsou pro Vás bezplatné. Jako nezávislý pracovník školy je školní psycholog vázaný mlčenlivostí a Etickým kodexem práce školních psychologů, a proto jsou veškeré informace důvěrné.

S osobními údaji je nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Výjimku tvoří ty případy, kdy je důvod k obavám, že žákovi hrozí bezprostřední nebezpečí, nebo že žák ohrožuje jiné osoby.

Pracovnu školní psycholožky najdete na nové budově v přízemí na konci chodby.

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství a zjišťování profesní orientace na naší škole nabízím pro žáky 8. a 9. ročníků. Je vhodné především pro ty, kteří ještě nejsou rozhodnuti nebo si chtějí potvrdit vhodnost své volby budoucího profesního směřování.

Může jít o formu:

 • individuálních konzultací s žáky
 • individuálních konzultací pro rodiče s žáky
 • zjišťování profesní orientace, kterou jako školní psycholožka zajišťuji.

 

Pokud máte zájem nebo byste se rádi na cokoliv zeptali, kontaktujte mě osobně, mailem na psycholog@zsbu.cz nebo na tel. 731 953 846 a domluvíme si termín.

Konzultační hodiny

Pondělí: 7:30 – 12:00

Středa: 7:30 – 12:00

V pozdějších hodinách pouze po předem vzájemné domluvě.

Může se stát, že v danou dobu pracuji se třídou, mám konzultaci s některým s učitelů ve třídě, případně jsem na školení, poradě nebo mám jiné povinnosti. Doporučuji proto konzultace DOMLUVIT PŘEDEM e-mailem psycholog@zsbu.cz nebo telefonicky na tel. čísle 731 953 846.

Schránka důvěry