Základní škola a Mateřská škola Buchlovice se zavazuje k zpřístupnění své webové stránky v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky zsbu.cz.

STAV SOULADU

Tato webová stránka je v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1 s výjimkou uvedenou níže.

Nepřístupný obsah

Obsah nepřístupný z důvodu nepřiměřené zátěže:

Nejsou poskytování textové alternativy u jednotlivých fotografií ve fotogaleriích. Vzhledem k velkému množství zveřejňovaných fotografií není detailní textový popis u každé jednotlivé fotografie z hlediska dostupnosti lidských zdrojů možný. Jako textová alternativa je poskytnut název fotogalerie.

DALŠÍ FORMÁTY

Na internetových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX a PDF, které jsou vhodnější pro tisk. K prohlížení PDF dokumentů je možné zdarma stáhnout Acrobat Reader. Ostatní dokumenty je možné prohlížet v internetových aplikacích Office.com. V některých webových prohlížečích je integrována aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů.

VYPRACOVÁNÍ TOHOTO PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 5. 1. 2020.

Toto prohlášení bylo vypracováno dle metodického pokynu MVČR k tomuto zákonu.

ZPĚTNÁ VAZBA A KONTAKTNÍ ÚDAJE

Zpětnou vazbu ohledně přístupnosti webových stránek a informací na nich uvedených směřujte na níže uvedené kontakty.

Mgr. Jana Bránecká (správce webu)
Telefon: +420 572 595 292
E-mail: branecka@zsbu.cz nebo info@zsbu.cz

POSTUPY PRO PROSAZOVÁNÍ PRÁVA

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 kontaktujte:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
pristupnost@mvcr.cz