Začít spolu dává dětem, vyučujícím i rodičům smysl

Od ledna 2022 je naše škola zapsána do sítě škol Začít spolu. Tento vzdělávací program pro mateřské a základní školy stojí na 4 hlavních principech – společném vzdělávání pro všechny děti, aktivním zapojení dítěte, učení se v souvislostech a spolupráci s rodinou i komunitou. Jedná se o promyšlenou a moderní koncepci vzdělávání plně v souladu s požadavky Rámcového vzdělávacího programu pro MŠ a ZŠ. Co přináší program našim dětem?

Partneři

Schránka důvěry

NNTB (Nenech to být) funguje jako online schránka důvěry. Žáci ve škole mohou přes aplikaci odesílat anonymní podněty a s pověřenou osobou řešit cokoliv, o čem není snadné mluvit osobně. Je to jednoduchý a bezpečný nástroj pro odhalování šikany.

Schránka důvěry