Jsme na jedné lodi

Jsme škola, která spojuje výhody úplné a moderní základní školy se školou rodinného typu.

Řídíme se heslem:
„Nenachytat žáka na tom, co neumí, ale objevit, v čem je dobrý“.

A proč chodit právě k nám?

  • Záleží nám na každém našem žákovi
  • Uplatňujeme individuální přístup ke každému žákovi
  • Velmi dobré umístění našich žáků na středních školách
  • Nevyhledáváme chyby našich žáků, ale hledáme, v čem jsou dobří
  • Máme rozvinutý systém péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami i o žáky nadané
  • Velmi dobře u nás funguje školní poradenské pracoviště
  • Využíváme služeb školního psychologa a speciálního pedagoga
  • K dispozici máme moderně vybavené učebny i novou sportovní halu
školní družina

Aktuality

Fotogalerie


Fotogalerie ZŠ
Fotogalerie ZŠ
Fotogalerie MŠ
Fotogalerie MŠ
Fotogalerie ŠD
Fotogalerie ŠD