Jsme škola, která spojuje výhody úplné a moderní základní školy se školou rodinného typu.


A proč chodit právě k nám?

  • Záleží nám na každém našem žákovi.
  • Uplatňujeme individuální přístup ke každému žákovi.
  • Velmi dobré umístění našich žáků na středních školách.
  • Nevyhledáváme chyby našich žáků, ale hledáme, v čem jsou dobří.
  • Máme rozvinutý systém péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami i o žáky nadané.
  • Velmi dobře u nás funguje školní poradenské pracoviště.
  • Využíváme služeb školního psychologa a speciálního pedagoga.
  • K dispozici máme moderně vybavené učebny i novou sportovní halu.

Aktuality

Fotogalerie


Fotogalerie ZŠ
Fotogalerie ZŠ
Fotogalerie MŠ
Fotogalerie MŠ
Fotogalerie ŠD
Fotogalerie ŠD