Informace ze spolku rodičů

 • IČO: 265 279 28
 • Sídlo: Komenského 483, Buchlovice
 • Email: spolek.rodicu.buchlovice@seznam.cz
 • Kontakt: +420 737 277 090
 • SR působí při ZŠ Buchlovice již od roku 2002, od roku 2013 působí při ZŠ a MŠ jednotně.
 • Činnost SR se řídí schválenými stanovami.
 • Členy SR jsou zákonní zástupci žáků ZŠ a MŠ Buchlovice
 • Stránka věnovaná spolku rodičů je aktualizována dle informací dodanými vedením spolku.

Výbor spolku rodičů

Výbor SR tvoří:

 • předseda – Iva Pašková
 • místopředseda – Radek Tomešek
 • členové
  • Členy výboru jsou rodiče z řad třídních důvěrníků, pokud se třídní důvěrník změní, stává se nový aktuálním členem výboru SR.
  • Členové výboru se mohou každoročně měnit.
  • Počet členů výboru se řídí počtem třídních důvěrníků zvolených na prvních třídních schůzkách ZŠ a MŠ, nejméně však je shodný s počtem tříd na ZŠ v daném školním roce. Rodič může být důvěrníkem i pro více tříd najednou.
  • Jejich povinností je aktivně se účastnit pořádání všech akcí SR a pomáhat s jejich organizací.
  • Povinnosti členů SR – zaplatit 150,- příspěvek ročně za všechny své děti dohromady (výhody se vztahují i na děti z MŠ)

Dokumenty

Akce plánované na školní rok 2023 – 2024

DatumAkce
proběhloVánoční dílny
27. 1. 2024Školní ples
15. 3. 2024Noc s Andersenem s přespávačkou a divadlem
dubenPochod rodičů s dětmi z MŠ a 1. stupně
8. 5. 2024Dětská kuličkiáda
červenDětský den s překvapením