Základní škola

Fotogalerie

Den s pohybem

Před jednodenními pololetními prázdninami jsme pro žáky 5. – 9. třídy uspořádali projektový den zaměřený na sport a pohyb.

Ke spolupráci jsme využili Vojtěcha Mikulíka, který vytváří na YouTube svůj kanál s názvem THE TOP, Ondřeje Machalu z FAČR a trenéry z Improve Yourself, kteří u nás vedou kroužek parkouru.

Žáci se během dopoledne vystřídali ve třech samostatných blocích. V jednom z nich si poslechli, jak se tvoří videa s fotbalovým obsahem, a dověděli se, co všechno obnáší práce youtubera. Ve druhém se žáci vydováděli při pohybových hrách, soutěžích a honičkách. Vyzkoušeli si hry, kterými pak mohou obohatit výuku tělesné výchovy. Ve třetím si žáci s trenéry parkouru prošli překážkovou dráhu, vyzkoušeli si přeskoky, kotouly, salta, stoje na rukou a podobně.

Na závěr si tři týmy žáků mohly zahrát proti týmu učitelů turnaj ve vybíjené.

Fotogalerii naleznete zde.

Schránka důvěry