Zahájení školního roku 2019 - 2020

Slavnostní zahájení školního roku proběhlo již tradičně na školním dvoře. Nejprve si všichni vyslechli neobvyklé aranžmá státní hymny a poté žáky přivítaly na společné palubě paní zástupkyně a paní ředitelka. Kromě žáků a pedagogického sboru nechyběli ani zástupci z obce, předsedkyně školské rady, paní ekonomka a paní kuchařky. Na závěr se žáci v doprovodu svých třídních učitelů přesunuli do tříd a seznámili se s rozvrhem hodin.