První třída kašička…

Jakápak kašička? Už od prvního dne nastoupili naši prváčci na naši „Loď“ jako rovnoprávní plavčíci. A dostalo se jim krásného uvítání! Jak v zámecké obřadní síni, tak i ve škole. Čekala je spousta dárečků, které by se ani do aktovky nevešly, vyzdobená třída a usměvavá paní učitelka. Zorientovat se na palubě naší lodi jim budou pomáhat i starší spolužáci, paní asistentky, vychovatelé. Společně budeme proplouvat vlnami vědomostí, ale i zážitků a zábavy. Přejeme jim krásné školní dny a jejich rodičům hodně pohody a trpělivosti.