Třeťáci si vyzkoušeli poskytnutí první pomoci

Dne 29. ledna 2020 si žáci 3. třídy vyzkoušeli ve výukovém programu „První pomoc“ od společnosti Žabka jak by byli schopni pomoci kamarádovi nebo i cizímu člověku v život ohrožující situaci. Dokázali by přivolat zdravotní pomoc? Dokázali by poskytnut masáž srdce? Vše si prakticky vyzkoušeli na figuríně a s novými poznatky získali i nový náhled na pečování o vlastní zdraví a na prevenci vlastních úrazů.