Sopky - 4. třída

V pracovních činnostech jsme vyrobili pomocí sklenice a kaše z papíru sopky. Nachystali jsme si je tak do hodiny přírodovědy, kde jsme s paní učitelkou Mikulíkovou provedli sopečný pokus. Do sklenic jsme nasypali sodu, přidali tekuté mýdlo a obarvený ocet. A pak už se jen radovali a žasli, jak naše sopky ožili a jak se z nich vytékala láva všech barev.