Prohlídka Stojanova gymnázia

Ve čtvrtek 19. prosince měli žáci 7., 8. a 9. třídy možnost si prohlédnout Stojanovo gymnázium, Velehrad jako součást přípravy na volbu povolání. Náš průvodce ukázal žákům aulu, učebny, odpočinkovou místnost, jídelnu i sklepy. Ne každá škola se může pyšnit nádhernou barokní výzdobou nebo kazatelnou ve školní jídelně. Kromě samotné prohlídky se žáci seznámili s obsahem studia i pestrou nabídkou volnočasových aktivit, které tato škola svým studentům nabízí.