Předvánoční koncert na Velehradě

Ve čtvrtek 19. prosince se všechny třídy vypravily do baziliky na Velehradě na předvánoční koncert. Zatímco se mladší žáci prošli po okolí, jejich starší spolužáci se dozvěděli něco o historii baziliky díky zajímavému a poučnému výkladu paní učitelky Šmolové. Poté se již všichni usadili do lavic, aby vyslechli varhanní koncert v podání pana učitele Macka. Zaznělo mnoho známých i méně známých skladeb velkých mistrů. Na závěr koncertu zahrál pan učitel jednu z vlastních symfonií, která se nám velmi líbila. Po koncertě měli někteří žáci možnost prozkoumat rozsáhlé lapidárium – systém barokních krypt a chodeb, které se pod bazilikou nachází. V lapidáriu je k vidění kromě kamenných fragmentů původní baziliky i zlatá růže a martyrion. Milovníci přírody si mohou zblízka prohlédnout kriticky ohrožené vrápence malé.