Osvětim - svědomí lidstva

V pátek 18. 10. 2019 jsme se s žáky 8. a 9. třídy vypravili na další dějepisný vzdělávací program, tentokrát na vážnější téma. Cílem naší výpravy byl koncentrační tábor Osvětim. Během prohlídky obou částí – Auschwitz I. a Auschwitz II. Birkenau nás provázeli česky mluvící průvodci. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých historických skutečností, týkající se holocaustu. Všechny informace budou moci žáci nadále využít při výuce.