Halloween

Jako každý rok se třídy 1. stupně na naší základní škole prapodivně proměnily. Z žáků i paní učitelek se stala halloweenská strašidýlka, která se v průběhu vyučování seznamovala s historií tohoto prastarého svátku. Děti vypracovávaly k tomuto tématu pracovní listy, hrály různé hry, zdobily si třídy i prostory školy. Halloweenské dovádění bylo doplněno i písničkami a nezbytnými sladkostmi.