Odhlášení strávníků

Odhlásit stravné během školního roku je povinen strávník den předem do 14:00 hod.:

Pouze ve výjimečných případech, ráno do 7:30 hod.

Za neodhlášenou a neodebranou stravu se neposkytuje věcná ani finanční režie. Podle vyhlášky 170 /2005 jste povinni v době nepřítomnosti v ZŠ nebo MŠ Vaše dítě odhlásit ze stravování,jinak Vám budou naúčtovány ke každému neodhlášenému obědu i ostatní náklady tj. cena za potraviny + ostatní náklady.

Objednání oběda č. 2

Od 18. 9. 2012 bude ŠJ vařit 3 dny /úterý, středa, čtvrtek/ v týdnu i oběd č. 2. Všichni jste vždy přihlášení na oběd č.1.

Pokud budete mít zájem o oběd č.2 musíte si ho přeobjednat přes internet nebo přes terminál ve školní jídelně nejpozději 2 dny do předu do 14.hod. /nepočítá se víkend/ tj. v pátek do 14. hod. si musíte objednat oběd č. 2 na úterý.

Pokud nebudete mít zájem o oběd č. 2 nebudete nic přeobjednávát a měnit, oběd č.1 máte vždy přihlášený.

Odhlašování obědů v případě nepřítomnosti ve škole zůstává beze změn.

Objednávání přes internet – oběd č. 2:

Po přihlášení první musím zrušit oběd č. 1, který je vždy přihlášený a potom teprve objednám oběd č. 2.

Kliknu na modré políčko ZRUŠIT – oběd č. 1 se zruší, potom kliknu na zelené políčko OBJEDNAT – oběd č. 2 se objedná.