Ceny stravného dle jednotlivých kategorii platné od 1. 9. 2020

Stravovací kategorieCeny obědu
MŠ do 6 let celodenní /přesnídávka,oběd,svačina,pitný režim/38,-Kč
MŠ do 6 let půldenní /přesnídávka,oběd,pitný režim/30,-Kč
MŠ do 7 let celodenní /přesnídávka,oběd,svačina/41,-Kč
MŠ do 7 let půldenní /přesnídávka,oběd/33,-Kč
Žáci 7-10 let24,-Kč
Žáci 11-14 let26,-Kč
Žáci 15 let a více27,-Kč
Zaměstnanci30,-Kč
Cizí strávníci67,-Kč
Cizí strávníci s dovozem75,-Kč

Upozornění pro zákonné zástupce žáků ZŠ Buchlovice a dětí MŠ Buchlovice

Podle vyhlášky 170 /2005 jste povinni v době nepřítomnosti v ZŠ nebo MŠ Vaše dítě odhlásit ze stravování, jinak Vám budou naúčtovány ke každému neodhlášenému obědu i ostatní náklady tj. cena za potraviny + ostatní náklady 35 Kč.

První den nepřítomnosti Vašeho dítěte v MŠ nebo ZŠ máte možnost si vyzvednout oběd za cenu potravin.

  • V ZŠ od 11:00hod. do 11:15hod. v chodbě kuchyně ŠJ
  • V MŠ od 11:30 hod. do 12:00 hod. v chodbě výdejny MŠ