Ceny stravného dle jednotlivých kategorii platné od 1. 9. 2021

Stravovací kategorieCeny obědu
MŠ do 6 let celodenní (přesnídávka 9,-Kč, oběd 18,-Kč , svačina 9,-Kč, pitný režim 4,-Kč)40,-Kč
MŠ do 7 let celodenní (přesnídávka 10,-Kč, oběd 20,-Kč , svačina 9,-Kč, pitný režim 4,-Kč) 43,-Kč
Přípravná třída (přesnídávka 10,-Kč, oběd 24,-Kč) 34,-Kč
Žáci 7-10 let24,-Kč
Žáci 11-14 let26,-Kč
Žáci 15 let a více27,-Kč
Zaměstnanci30,-Kč
Cizí strávníci67,-Kč
Cizí strávníci s dovozem75,-Kč

Upozornění pro zákonné zástupce žáků ZŠ Buchlovice a dětí MŠ Buchlovice

Podle vyhlášky 170 /2005 jste povinni v době nepřítomnosti v ZŠ nebo MŠ Vaše dítě odhlásit ze stravování, jinak Vám budou naúčtovány ke každému neodhlášenému obědu i ostatní náklady tj. cena za potraviny + ostatní náklady 35 Kč.

První den nepřítomnosti Vašeho dítěte v MŠ nebo ZŠ máte možnost si vyzvednout oběd za cenu potravin do jednorázových nádob s příplatkem 7,-Kč.

  • V ZŠ od 10:50 hod. do 11:00 hod. v chodbě kuchyně ŠJ
  • V MŠ od 11:45 hod. do 12:00 hod. v chodbě výdejny MŠ