Ceny stravného dle jednotlivých kategorii platné od.1.1.2019

Stravovací kategorie Ceny obědu
MŠ do 6 let celodenní /přesnídávka,oběd,svačina,pitný režim/ 39,-Kč
MŠ do 6 let půldenní /přesnídávka,oběd,pitný režim/ 31,-Kč
MŠ do 7 let celodenní /přesnídávka,oběd,svačina/ 41,-Kč
MŠ do 7 let půldenní /přesnídávka,oběd/ 33,-Kč
Žáci 7-10 let 24,-Kč
Žáci 11-14 let 26,-Kč
Žáci 15 let a více 27,-Kč
Zaměstnanci 30,-Kč
Cizí strávníci 61,-Kč
Cizí strávníci s dovozem 66,-Kč

Upozornění pro zákonné zástupce žáků ZŠ Buchlovice a dětí MŠ Buchlovice

Podle vyhlášky 170 /2005 jste povinni v době nepřítomnosti v ZŠ nebo MŠ Vaše dítě odhlásit ze stravování, jinak Vám budou naúčtovány ke každému neodhlášenému obědu i ostatní náklady tj. cena za potraviny + ostatní náklady 31 Kč.

První den nepřítomnosti Vašeho dítěte v MŠ nebo ZŠ máte možnost si vyzvednout oběd za cenu potravin.

  • V ZŠ od 11:00hod. do 11:15hod. v chodbě kuchyně ŠJ do vlastních jídlonosičů.
  • V MŠ od 11:30 hod. do 12:00 hod. v chodbě výdejny MŠ do vlastních jídlonosičů.