Ceny stravného dle jednotlivých kategorii platné od 1. 9. 2022

Stravovací kategorieCeny obědu
MŠ do 6 let celodenní (přesnídávka 11,-Kč, oběd + pitný režim 26,-Kč , svačina 10,-Kč)47,-Kč
MŠ do 7 let celodenní (přesnídávka 12,-Kč, oběd + pitný režim 28,-Kč , svačina 10,-Kč, ) 50,-Kč
Žáci 7-10 let28,-Kč
Žáci 11-14 let30,-Kč
Žáci 15 let a více31,-Kč
Zaměstnanci35,-Kč
Cizí strávníci90,-Kč
Cizí strávníci s dovozem100,-Kč

Upozornění pro zákonné zástupce žáků ZŠ Buchlovice a dětí MŠ Buchlovice

Podle vyhlášky 170 /2005 jste povinni v době nepřítomnosti v ZŠ nebo MŠ Vaše dítě odhlásit ze stravování, jinak Vám budou naúčtovány ke každému neodhlášenému obědu i ostatní náklady tj. cena za potraviny + ostatní náklady 42 Kč.

První den nepřítomnosti Vašeho dítěte v MŠ nebo ZŠ máte možnost si vyzvednout oběd za cenu potravin do jednorázových nádob s příplatkem 8,-Kč.

  • V ZŠ od 10:50 hod. do 11:00 hod. v chodbě kuchyně ŠJ
  • V MŠ od 11:45 hod. do 12:00 hod. v chodbě výdejny MŠ