Plán akcí s dětmi a vzdělávání vychovatelek – ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Září

 • Zahajovací schůze vychovatelů – ZŠ Zlechov, vypracování plánu na školní rok 2019/2020
 • Seznamování dětí s prostředím ŠD a jejimi pravidly
 • Tvoříme z vršků
 • Naše město, vesnice (koláž.práce)

Říjen

 • 8. 10. 2019 – Fotbalové utkání mezi družinami – ZŠ Buchlovice, 9:00 hod. 8 žáků ŠD (1 – 3. třída)
 • Ovoce a zelenina
 • Drakiáda
 • Bramborový den

Listopad

 • 7. 11. 2019 – Výtvarně pracovní soutěž – ZŠ Tupesy, 9:00 hod. 4 žáci (1 – 4. třída)
 • Výtvarná soutěž v družině na téma „PODZIM“
 • Jablíčkový den

Prosinec

 • Čertovská diskotéka
 • Pečení perníčků, výroba dárků a vánočních přání
 • Adventní dílničky

Leden

 • Povánoční posezení u stromečků, dárky
 • Soutěž o nej….sněhuláka
 • Vzdělávání vychovatelek dle programové nabídky

Únor

 • Turnaj v pexesu, piškvorkách
 • 6. 2. 2020 – Turnaj ve vybíjené mezi družinami – ZŠ Boršice, 8:30 hod. 6 dětí (2 – 3. třída)

Březen

 • 26. 3. 2020 – Literárně dramatická a hudebně pohybová přehlídka ŠD – ZŠ Osvětimany, 8:30 hod.
 • Měsíc knihy- beseda o knize, návštěva knihovny
 • Výtvarná soutěž v družině na téma „ Pohádkový hrdina“

Duben

 • Soutěž v dopravních znalostech – ZŠ Polešovice, 8:30 hod. 4 žáci ŠD (2. třída)
 • Velikonoční dílničky
 • Návštěva záchranné stanice Buchlovice
 • Den Země
 • Čarodějnice

Květen

 • 12. 5. 2020 – Florbalové utkání mezi družinami – ZŠ Zlechov, 8:30 hod. 6 žáků ŠD (1 – 3. třída)
 • Besídka ke Dni matek, výroba dárečků

Červen

 • Oslava ke dni dětí
 • Rozloučení ze školním rokem