Tablety ve školní družině

Do družiny jsme ze šablon získali 10 tabletů. Děti si mohou na stanovenou dobu půjčit tablet a pod vedením vychovatelů procvičují a opakují učivo z českého jazyka, matematiky nebo prvouky.