Den laskavosti

Často si s dětmi povídáme o potřebě pomáhat nezištně druhým, o kamarádství, o pomoci slabšímu. A tak jsme se v polovině října rozhodli přihlásit do celorepublikového happeningu  JSEM LASKAVEC, který právě tyto hodnoty podporuje. Naším cílem se stalo nasbírání suchého pečiva a zrní pro zvířata v záchranné stanici v Buchlovicích. Za výrazné pomoci rodičů (kterým touto cestou děkujeme za laskavou podporu) jsme s dětmi nashromáždili několik velkých tašek dobrot pro zraněná zvířata.

V pátek 12.11. proběhlo předání krmiva přímo v záchranné stanici. Děti si mohly prohlédnout zazimovaná zvířátka, vyslechly si příběhy o jejich zranění a dostaly odpovědi na všechny své zvídavé otázky. Krásným překvapením byla pro děti laskavá odměna od pana Martina Tomeška v podobě ptačího a hmyzího domku. Oba domky s dětmi umístíme ve školní zahradě.

Více fotografií naleznete ve fotogalerii ŠD.

budky