Škola pro všechny: Inkluze jako cesta k efektivnímu vzdělávání všech žáků

Registrační číslo: CZ02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000210

Naše škola se jako partnerská a spolupracující zapojila do projektu Škola pro všechny: Inkluze jako cesta k efektivnímu vzdělávání všech žáků.

Jedná se o projekt tří partnerských univerzit: Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Karlovu Univerzitu v Praze a Masarykovu Univerzitu v Brně.

Zapojili jsme se do klíčové aktivity:

Podpora školních poradenských pracovišť: pilotní ověření pozice koordinátor inkluze ve škole

Podpora poradenských pracovišť: odborní pracovníci na školách

Koordinátor školního inkluzivního týmu

Školní psycholog

Školní speciální pedagog

Koordinátor inkluze

Školní asistent

Rozvoj spolupráce pedagogických pracovníků, sociálních a zdravotních služeb a rodiny ve vzdělávání

Sdílení odborných mezinárodních zkušeností, pozorování a vyvozování dobré praxe s prvky odborného provázení