ŠABLONY_2017_BUCHLOVICE

Registrační číslo:                           CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0007268

Výzva OP VVV „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ I“

Celková přiznaná částka:    990 346,- Kč                                                                                                                                                            

Mateřská škola                                                                                                                                                                          

I/1.5  Chůva – personální podpora MŠ                                                                                        

Celkové náklady aktivity: 322 700,00                                                                                                                      

II/2.6 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv             

Celkové náklady aktivity: 8 492,00                                                                                                                          

I/3.3 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ                                

Celkové náklady aktivity: 22 056,00                                                                                                                        

I/2.3e Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin_Inkluze                

Celkové náklady aktivity: 6 752,00                                                                                                                          

Základní škola                                                                                                                                                                            

II/1.1 Školní asistent – personální podpora ZŠ                                                                                         

Celkové náklady aktivity: 280 160,00                                                                                                                      

II/2.8 Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi – DVPP v rozsahu 8 hodin             

Celkové náklady aktivity: 19 040,00                                                                                                                        

 II/2.5 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené na inkluzi – DVPP v rozsahu 56 hodin          

Celkové náklady aktivity: 141 792,00                                                                                                                      

II/3.1 Čtenářský klub pro žáky ZŠ                                                                                                               

Celkové náklady aktivity: 69 108,00                                                                                                                        

II/3.2 Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ                                                                        

Celkové náklady aktivity: 69 108,00                                                                                                                        

II/3.3 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem                                                                

Celkové náklady aktivity: 51 138,00