Škola pro všechny: Inkluze jako cesta k efektivnímu vzdělávání všech žáků

Registrační číslo: CZ02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000210

Naše škola se jako partnerská a spolupracující zapojila do projektu Škola pro všechny: Inkluze jako cesta k efektivnímu vzdělávání všech žáků.

Jedná se o projekt tří partnerských univerzit: Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Karlovu Univerzitu v Praze a Masarykovu Univerzitu v Brně.

Zapojili jsme se do klíčové aktivity:

  • Podpora školních poradenských pracovišť: pilotní ověření pozice koordinátor inkluze ve škole
  • Podpora poradenských pracovišť: odborní pracovníci na školách
  • Koordinátor školního inkluzivního týmu
  • Školní psycholog
  • Školní speciální pedagog
  • Koordinátor inkluze
  • Školní asistent
  • Rozvoj spolupráce pedagogických pracovníků, sociálních a zdravotních služeb a rodiny ve vzdělávání
  • Sdílení odborných mezinárodních zkušeností, pozorování a vyvozování dobré praxe s prvky odborného provázení