Šablony I

Registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0007268

Výzva OP VVV „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ I“

Celková přiznaná částka: 990 346,- Kč

Mateřská škola

I/1.5 Chůva – personální podpora MŠ – celkové náklady aktivity: 322 700,- Kč

II/2.6 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv – celkové náklady aktivity: 8 492,- Kč

I/3.3 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ – celkové náklady aktivity: 22 056,- Kč

I/2.3e Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin_Inkluze – celkové náklady aktivity: 6 752,- Kč

Základní škola

II/1.1 Školní asistent – personální podpora ZŠ – celkové náklady aktivity: 280 160,- Kč

II/2.8 Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi – DVPP v rozsahu 8 hodin -celkové náklady aktivity: 19 040,- Kč

II/2.5 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené na inkluzi – DVPP v rozsahu 56 hodin – celkové náklady aktivity: 141 792,- Kč

II/3.1 Čtenářský klub pro žáky ZŠ – celkové náklady aktivity: 69 108,- Kč

II/3.2 Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ – celkové náklady aktivity: 69 108, Kč                                                                                                                       

II/3.3 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem – celkové náklady aktivity: 51 138,- Kč