Centrum kolegiální podpory

Spolupráce pedagogických pracovníků speciálního školství  a škol základních. Cyklus seminářů na půdě Základní školy a Mateřské školy speciální, Uherské Hradiště, Šafaříkova.

V rámci výzvy č. 02_16_037 Podpora žáků se zdravotním postižením (Implementace APIV), pro kterou bylo alokováno Ministerstvem školství 300 miliónů korun. V rámci této výzvy byla úspěšným žadatelem Základní škola, Bruntál, Rýmařovská 15, příspěvková organizace. Partnerem v tomto projektu je společnost iŠkolství.cz, která se dlouhodobě zabývá implementací mobilních dotykových zařízení iPad do výuky v základních i speciálních školách a aktivně pořádá odborné DVPP programy pro pedagogy z ČR, ale i Slovenska.

Na území ČR tak byla vybudována sít vzdělávacích Center kolegiální podpory. Vzdělávacími centry se staly základní (dříve speciální školy) – v Bruntále – hlavní centrum a úspěšný žadatel projektu, Opavě, Ostravě, Kroměříži, Vsetíně, Uherském Hradišti, Poděbradech a Kralupech nad Vltavou, které budou po dobu tří let jednou měsíčně pořádat vzdělávací aktivity pro pedagogy z běžných základních a mateřských škol. Vzdělávací aktivity budou zaměřeny na výměnu zkušeností při vzdělávání dětí s PO, doplnění a vysvětlení legislativních opatření, využití moderních pomůcek, technologií a iPadů pro výuku a práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami a další témata, spadající do oblasti společného vzdělávání ve školství.

Setkání budou vycházet z pomyslného rozdělení typů postižení (žák se zrakovým, sluchovým, tělesným postižením, s kombinovaným postižením více vadami, žák s mentálním postižením, žák s poruchou autistického spektra, žáci s poruchami chování učení).