Projekt EDISON

Naše škola se pravidelně každý druhý rok zapojuje do projektu EDISON společnosti AIESEC, která je největší studenty řízená organizace na světě.

V letošním školním roce v rámci tohoto projektu přijedou v týdnu od 16. do 20. září 2019 do naší školy čtyři zahraniční studenti – z Gruzie, Ruska, Thajska a z Indie. Naši žáci tak budou mít možnost blíže poznat tradice, zvyky a situaci v jiných zemích.

Projekt Edison přispívá společnosti rozvojem mladých lidí a příležitostmi v mezinárodním prostředí. Spojuje mladé lidi odlišných kultur a národností, aby se seznámili se zvyky, tradicemi a situací v jiných zemích a stali se tak generací, která prolomí prohlubující se mezikulturní bariéru. Díky multikulturní atmosféře, vyvolané zahraničními stážisty, oživuje výuku a zvyšuje zájem o studium mezi žáky a studenty, učí je nebát se odlišného.

Samozřejmostí je motivace ke zdokonalování se žáků v cizích jazycích.