Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol

Projekt Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol je projektem SZIF. Jedná se o projekt Evropské Unie, jehož cílem je podpora zdravé výživy. Přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce, zeleniny, mléka a mléčných výrobků. Vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě. Cílovou skupinou projektu jsou žáci základních škol, včetně dětí z přípravných tříd základních škol nebo přípravného  stupně základních škol speciálních, kterým je zdarma dodáváno čerstvé ovoce a zelenina nebo ovocné a zeleninové šťávy nebo ovocné protlaky.