Liga proti rakovině

Žáci naší školy se tradičně zapojují do celostátní sbírky Český den proti rakovině známý jako kytičkový den, jehož cílem je získat finanční prostředky za nabízené kvítky měsíčku lékařského na boj proti rakovině: na nádorovou prevenci, zlepšení kvality života onkologických pacientů, podporu onkologické výchovy, výzkumu a vybavení onkologických pracovišť, ale i preventivně působit na širokou veřejnost prostřednictvím letáků s informacemi o tomto závažném onemocnění.