Mgr. Radka Minaříková: minarikova@zsbu.cz

Na naší škole se jako speciální pedagog a školní logoped věnuji nejčastěji dětem se specifickými poruchami učení a dětem s narušenou komunikační schopností, ale i dalšími speciálními vzdělávacími potřebami (dětem s poruchami autistického spektra, lehkým mentálním postižením aj.).

Provádím reedukace specifických poruch učení, intervence v oblasti deficitů dílčích funkcí individuálně skupinově pracuji s dětmi a žáky s narušenou komunikační schopností.

V těchto oblastech také poskytuji konzultace rodičům dětí.

Metodicky podporuji pedagogické pracovníky při práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Bc. Vladimíra Janíková: janikova@zsbu.cz

Ve škole pracuji s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Nabízím jim pravidelnou individuální podporu při řešení jejich výukových i výchovných obtíží.

Rodičům žáků nabízím konzultaci výchovných či výukových obtíží.

Metodicky podporuji pedagogické pracovníky (učitele i asistenty) při práci s žáky. Také metodicky podporuji pedagogy při vyhledávání a podpoře žáků nadaných a mimořádně nadaných.