Výchovný poradce

Bc. Vladimíra Janíková: janikova@zsbu.cz

Kariérové poradenství

Bc. Vladimíra Janíková: janikova@zsbu.cz

PhDr. Martina Veselá: psycholog@zsbu.cz

Metodik prevence

Mgr. Alena Macková: mackova@zsbu.cz

Koordinátor inkluzívního vzdělávání

Mgr. Radka Minaříková: minarikova@zsbu.cz

Školní psycholog

PhDr. Martina Veselá: psycholog@zsbu.cz

Asistenti pedagoga

Markéta Kolaříková: kolarikova@zsbu.cz
Jitka Vydrová: vydrova@zsbu.cz

Logopedický koordinátor

Mgr. Anna Petrášová: petrasova@zsbu.cz