Přijímací řízení ZŠ – zápis do 1. třídy

Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2021/2022 budou upřesněny.

Výsledky zápisu do 1. třídy

Vážení rodiče,
v příloze naleznete dokument, ve kterém jsou pod registračním číslem žáci, kteří byli doposud přijati k základnímu vzdělávání od 1. 9. 2020 v naší ZŠ. U žádostí, kde probíhá správní řízení, budou rozhodnutí vydána dodatečně.

Přijetí v průběhu školního roku – přestup