Zahradní slavnost

Úterý, 23. 6. 2020. Tohoto dne se nemohly dočkat děti ze třídy Sluníček, které půjdou po prázdninách do školy. A ptáte se proč? Tento den jsme měli v mateřské škole zahradní slavnost, kde byli předškoláci pasováni na školáky.

Mimořádný den začal již v 9.00 hod. ráno. Na školní zahradě vyrostl krásný nafukovací hrad, kterého si v průběhu dne užily všechny děti ze školičky. Odpoledne se naše zahrada zaplnila rodiči i prarodiči dětí, přišla za námi paní starostka, paní ředitelka i paní zástupkyně a slavnost mohla začít.

Po hudebně pohybovém vystoupení dětí následovala dramatizace pohádky „O červené Karkulce“ a pak… paní zástupkyně se ujala pasování předškoláků na školáky. Ukápla i ne jedna slzička při vzpomínce rodičů, že je to snad včera, co nám děti poprvé přivedli do MŠ. Jak ten čas letí.

Počasí nám přálo. Bylo nádherně. Opékání špekáčků a neformální vzájemné popovídání si bylo už jen třešničkou na dortu krásné, vydařené akce.