Pozvánka na zahradní slavnost v MŠ

Srdečně zveme na naši tradiční „Zahradní slavnost“, která se uskuteční v úterý, 23. 6. 2020, od 16.00 hod. na školní zahradě a kde budou naši nejstarší předškoláci pasování na školáky.

V letošním roce se pasování zúčastní pouze rodinní příslušníci nejstarších dětí. Po pasování bude následovat schůzka s vedením ZŠ, kde budou podány informace týkající se nástupu dětí do 1. třídy ZŠ.

Slavnost ukončíme táborákem s opékáním špekáčků.

Těší se děti ze Sluníček a paní učitelky