Zahájení školního roku 2020/2021 v mateřské škole

Zahájení nového školního roku v mateřské škole se uskuteční v úterý, 1. září 2020, v jednotlivých třídách. Seznamy dětí na nový školní rok budou vystaveny ve vestibulu MŠ na viditelném místě.

V rámci zvýšených hygienických a bezpečnostních opatření se obracíme na rodiče, aby používali při vstupu do budovy dezinfekci rukou, zdržovali se v mateřské škole pouze nezbytně nutnou dobu a obličej si kryli rouškou. Děti mít roušku nemusí.

Děkujeme za pochopení.

Těšíme se na Vaše děti a vzájemnou spolupráci.