Výsledky zápisu do 1. třídy

Seznam dětí přijatých k povinné školní docházce pro školní rok 2020 – 2021 k datu 30. 4. 2020

Základní škola a Mateřská škola Buchlovice prostřednictvím své ředitelky, rozhodla podle ustanovení § 49 odst. 1, §165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 1 zákona č 561/2004 Sb., o předškolním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, takto:

Děti s registračním číslem:

 • ZapZS01/2020
 • ZapZS02/2020
 • ZapZS03/2020
 • ZapZS04/2020
 • ZapZS05/2020
 • ZapZS06/2020
 • ZapZS07/2020
 • ZapZS08/2020
 • ZapZS09/2020
 • ZapZS10/2020
 • ZapZS11/2020
 • ZapZS12/2020
 • ZapZS13/2020
 • ZapZS15/2020
 • ZapZS16/2020
 • ZapZS17/2020
 • ZapZS18/2020
 • ZapZS19/2020
 • ZapZS23/2020
 • ZapZS26/2020

jsou přijaty

od 1. 9. 2020 do 1. ročníku k základnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Buchlovice.

Mgr. Alena Mikulíková
Zástupce statutárního orgánu

(Rozhodnutí o přijetí si můžete vyzvednout u Mgr. Aleny Mikulíkové nebo vám budou vydány na červnové schůzce s třídní učitelkou budoucí 1. třídy.)

Datum vyvěšení: 14. 5. 2020