Světový den laskavosti

Naše mateřská škola se letos přihlásila do 3. ročníku happeningu „jsem laskavec“. Světový den laskavosti připadl na středu, 13. listopadu a tak v jeden moment konalo dobré skutky 628 týmů ( 17 400 dětí) z 267 měst.

Děti ze třídy Berušek a Sluníček byly navštívit staroušky v Domově seniorů, kde je potěšily svým vystoupením plným podzimních básniček, písniček a tanečků. Jako dárek přinesly spoustu svých krásných výtvarných prací.

Mezi dědečky a babičky v Domově děti nebyly naposledy. Už se těší na Vánoce a vánoční koledování…..