Výsledky zápisu do MŠ

Vážení rodiče,
Základní škola a Mateřská škola Buchlovice prostřednictvím své ředitelky, rozhodla podle ustanovení § 34 zákona č 561/2004 Sb., o předškolním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, takto:

Děti s registračním číslem:

 • ZapMS01/2020
 • ZapMS02/2020
 • ZapMS03/2020
 • ZapMS04/2020
 • ZapMS05/2020
 • ZapMS06/2020
 • ZapMS07/2020
 • ZapMS08/2020
 • ZapMS09/2020
 • ZapMS10/2020
 • ZapMS11/2020
 • ZapMS12/2020
 • ZapMS13/2020
 • ZapMS14/2020
 • ZapMS15/2020
 • ZapMS16/2020
 • ZapMS17/2020

 jsou přijaty od 1. 9. 2020 k předškolnímu vzdělávání
v Základní škole a Mateřské škole Buchlovice.

Mgr. Alena Mikulíková
Zástupce statutárního orgánu