Oslava MDD v mateřské škole

Po dlouhé koronavirové pauze jsme se opět sešli v mateřské škole. 1. června jsme společně oslavili MDD.

Sluníčko nám krásně hřálo a tak jsme mohli využít přírodní zahradu i zahradu s herními prvky. Děti plnily vědomostní úkoly z oblasti environmentální výchovy, kde musely zapojit všech pět smyslů při poznávání bylinek, určování a pojmenovávání stromů, poznávání předmětů z přírody podle hmatu…. V zahradě s herními prvky předvedly svoji obratnost, rychlost a šikovnost ve skoku do dálky, přetahováním lana, hodu míče do dálky, skákáním v pytli…

Odměnou pro všechny byl poklad, který si samozřejmě musely najít. Pro všechny byly diplomy, pexesa a omalovánky. A našlo se také něco dobrého na zub…