Omezení provozu MŠ

Vážení rodiče,
dne 10. 02. 2020 – Čj. MSMT – 11703/2020-1 vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy „Informace k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví k uzavření škol“. V něm doporučuje zvážit omezení nebo přerušení provozu mateřské školy.

Po dohodě se zřizovatelem Městysem Buchlovice, zastoupeným starostkou obce Mgr. Pavlou Večeřovou, jsme rozhodli, že provoz mateřské školy v Buchlovicích bude od 12. 03. 2020 do odvolání omezen.

Z tohoto důvodu se obracíme na zákonné zástupce dětí, které naši MŠ navštěvují, aby pokud mají možnost dítě si ponechat doma, tak učinili a děti do mateřské školy nevodili.

Odhlásit děti můžete běžnými způsoby.

Mgr. Alena Mikulíková
Zástupce statutárního orgánu ZŠ a MŠ Buchlovice