Hody v mateřince

Martinské hody v Buchlovicích mají ty starší děti z mateřské školy spojené s hodovou slavností. Celý týden jsme si povídali o hodech, o tradicích, které se k hodům vážou i o svatém Martinovi. I když ani letos na bílém koni Martin nepřijel, vůbec nevadilo. Děti ze třídy Sluníček nazdobily právo, vybraly mezi sebou stárky a celý týden zpívaly písničky a tančily tanečky, které k hodům nemyslitelně patří. Zahanbit se nedaly ani mladší děti ze třídy Berušek a Kuřátek. Hodové slavnosti předcházela ve čtvrtek beseda o kroji. Děti se seznámily s jednotlivými částmi mařatského a buchlovského kroje. To, že není jednoduché se do kroje obléct se přesvědčili všichni na vlastní oči. Aničce kroj velice slušel, ráda si vše vyzkoušela, ale ještě radši se z něj vysvlékla. No, nemají to krojovaní lehké….. V pátek ráno začala ta pravá slavnost. Všechny děti se nastrojily do krojů a stárek ze stárkou i ostatní krojovaní ze třídy Sluníček zvali postupně všechny děti na hodovou veselici. Přišla za námi i paní starostka s místostarostkou, které nám rády hody povolily. A pak se už jen tančilo a zpívalo. Velké poděkování patří i všem maminkám a babičkám, které nám připravily neskutečně dobré pohoštění. Moc děkujeme.

Věříme, že láska k tradicím, kterou se snažíme u dětí podporovat a pěstovat, vydrží většině až do dospělosti a v Buchlovicích tak nikdy nebude nouze o krojovanou chasu na martinské hody.