Hodová slavnost u předškoláčků.

Ve čtvrtek jsme si povídali o kroji a hned druhý den, v pátek, se téměř celá mateřinka do kroje oblékla. Děti ze Sluníček si zvolily své stárky a s nazdobeným právem a za zpěvu písničky „Tluču, tluču, otevřete“ postupně zvaly všechny přítomné do jídelny. Paní ředitelka nám hody povolila, a tak se děti z jednotlivých tříd postupně předvedly svým kamarádům při tanečku – Já mám koňa, Měla babka trnku nebo Ztratila jsem fěrtůšek…….Odměnou pro všechny pak bylo bohaté pohoštění, které nám přinesly naše maminky. Moc děkujeme.

Buchlovská chasa se nemusí bát o své nástupce. Šohajů a drůžek máme plnou školičku.