Celoročně:

 • kroužek logopedie
 • kroužek keramiky
 • sportovní aktivity dětí

1. pololetí

 • plavání předškoláků

Organizace všech aktivit a akcí se bude řídit aktuální epidemiologickou situací a nařízením KHS a Ministerstvem zdravotnictví.

Podzim

 • Výstava plodů podzimu ve třídách
 • Zpracování ovoce a zeleniny (společné pečení štrůdlu)
 • Výroba „Podzimníčků“ – výzdoba prostor přírodní zahrady
 • Návštěva místního muzea
 • Návštěva místní moštárny
 • Návštěva jabloňových sadů na Smraďavce s prohlídkou skladů s uskladněným ovocem
 • Hodový týden
 • Zavírání zahrady
 • Drakiáda – soutěž o nejlépe létajícího draka
 • Návštěva místního zámeckého parku (sběr přírodnin)
 • Společné česání jablíček v přírodní zahradě – uskladnění (využití ke svačinkám dětí a pečení štrůdlu)
 • Zapojení se do akce „Den laskavosti“

Zima

 • Návštěva kostela s prohlídkou Betléma
 • Mikulášské a čertí rojení
 • Společné pečení vánočního cukroví
 • Společné zdobení stromečku před MŠ
 • Environmentální výchova (sběr suchého chleba, mrkve) sypání ptáčkům do krmítka
 • Maškarní karneval v MŠ
 • Návštěva místní knihovny
 • Zapojení se do výtvarné soutěže mateřských škol
 • Soutěž o největšího, nejvtipnějšího sněhuláka – podle sněhových podmínek

Jaro

 • Otvírání zahrady – společný úklid zahrady po zimě
 • Vysévání semínek, sázení na školní políčka
 • Vysazování truhlíků s muškáty na okna MŠ
 • Vynášení Moreny, vítání létečka
 • Putování za velikonočním zajíčkem
 • Oslava „Dne Země“ v MŠ
 • Zápis do ZŠ
 • Zápis do MŠ

Léto

 • Oslava Dne dětí
 • Polodenní vycházky do okolí Buchlovic (Smraďavka, louky pod Buchlovem…)
 • Zahradní slavnost – pasování a loučení se se školáky

Za příznivé epidemiologické situace jsou naplánovány tyto další akce:

 • Návštěva domova seniorů
 • Vánoční zpívání
 • Vánoční posezení s rodiči
 • Besídka pro maminky s překvapením
 • Dopoledne s IZS
 • Škola na nečisto
 • Návštěvy kamarádů v ZŠ
 • Návštěva Kovosteelu
 • Divadelní a hudební představení v MŠ
 • Den otevřených dveří v MŠ
 • Zahájení předadaptačního programu pro rodiče s dětmi „Hrátky v mateřské škole“
 • Dětská olympiáda v Uh.Hradišti
 • Škola v přírodě pro nejstarší děti na Vápenkách
 • Společný výlet na hrad Buchlov spojený s dětskou prohlídkou hradu
 • Společný táborák s rodiči na ukončení školního roku