Celoročně:

 • kroužek grafomotoriky
 • kroužek logopedie
 • kroužek keramiky
 • sportovní aktivity dětí

1. pololetí školního roku:

 • plavání předškoláků

Podzim

 • Návštěva zámeckého parku, sběr přírodnin
 • Kulturní akce:
  • Kašpárkovy popletené pohádky
  • Červená sukýnka, červená Karkulka
  • Proč si s prasátkem nechtěl nikdo hrát
 • Ve spolupráci s rodiči – výstava plodů podzimu ve třídách
 • Zpracování ovoce a zeleniny (společné vaření zeleninové polévky, pečení štrůdlu)
 • Podzimní tvoření s rodiči – výzdoba dýní
 • Návštěva místního muzea
 • Návštěva místní moštárny
 • Návštěva jabloňových sadů na Smraďavce s prohlídkou skladů s uskladněným ovocem
 • Účast nejstarších dětí na „Trhu v podhradí“
 • Hodový týden – ve spolupráci s rodiči
 • Zavírání zahrady
 • Drakiáda – soutěž mezi třídami o nejlépe létajícího draka
 • Návštěva kamarádů v 1.třídě ZŠ – ve spolupráci se ZŠ

Zima

 • Návštěva vánočního zámku
 • Návštěva kostela s prohlídkou Betléma
 • Kulturní akce:
  • Vánoční prohlídka zámku
  • Julinčin nový kamarád
  • Zimní radovánky (hudební pořad)
  • Kouzelník v MŠ
  • Maškarní karneval v MŠ – ve spolupráci s rodiči
 • Mikulášské a čertí rojení – ve spolupráci se ZŠ
 • Společné pečení vánočního cukroví
 • Koledování dětí po Městysu Buchlovice
 • Vystoupení všech dětí MŠ na „Vánočním jarmarku“
 • „ Vánoční zpívání a koledování“ – vánoční posezení s rodiči
 • Koledování nejstarších dětí v Domově seniorů
 • Společné zdobení stromečku před MŠ
 • Beseda s myslivcem – environmentální výchova (sběr suchého chleba, mrkve), sypání ptáčkům do krmítka (využití slunečnice z políčka MŠ)
 • Maškarní karneval – ve spolupráci s rodiči,
 • Návštěva místní knihovny
 • Návštěva kamarádů v ZŠ – ve spolupráci se ZŠ
 • Zapojení se do výtvarné soutěže mateřských škol
 • Soutěž o největšího, nejvtipnějšího sněhuláka – podle sněhových podmínek

Jaro

 • Otvírání zahrady – společný úklid zahrady po zimě
 • Kulturní akce:
  • Do pohádky za zvířátky
  • Ukázka canisterapie
  • S Tetinami na zelenou – návštěva představení v Uh.Hradišti
 • Vysévání semínek, sázení na školní políčka
 • Dopoledne se složkami ZIS – ve spolupráci s rodiči
 • Vynášení Moreny, vítání létečka
 • Oslava Dne Země – výlet do Kovosteelu ve St. Městě
 • Společná příprava pohoštění pro maminky
 • Besídka ke Dni matek
 • Vystoupení nejstarších dětí v Domově seniorů
 • „Škola nanečisto“ – společné dopoledne v ZŠ
 • Zápis do ZŠ
 • Den otevřených dveří v MŠ
 • Zahájení předadaptačního programu pro rodiče s dětmi „Hrátky“
 • Zápis do MŠ

Léto

 • Oslava Dne dětí
 • Olympiáda MŠ v Uh.Hradišti
 • Společný výlet MŠ na hrad Buchlov s dětskou prohlídkou hradu
 • Škola v přírodě na Vápenkách (nejstarší děti)
 • Zahradní slavnost – pasování a loučení se se školáky, společný táborák s rodiči