První hodina plavání

Na hodiny plavání se těšily všechny přihlášené děti. V letošním roce do plavání jezdí 20 dětí. První hodina se uskutečnila 5. 10. 2020. Všechny děti si jí plně užily. Věříme, že i přes nucenou přestávku, výuku plavání dokončíme.